Namn    
E-post    
Adress    
Meddelande    

Ring oss

Lokalen: 054-217091
Ordförande: Lars-Erik Boman 0736-481322
E-post: frialankarna@telia.com

Address

Älvgatan 21B 
65226 Karlstad
Öppettider alla dagar:  
09.30-13.00
16.00-19.00