gallery/73299359-yncyb

DU KAN RINGA OSS pÅ TEL:
054-217091

 

Mobilnummer till ordförande: 0736-481322

 

Hos oss finns många som varit drogfria i många år och även nynyktra som du kan tala med och få hjälp med att leva ett drogfritt liv.
 
Om du känner dig blyg eller skäms över dina problem kommer vi gärna hem till dig och informerar om vår verksamhet.
Många blir i regel väldigt ensamma både i beroendet och även i början av nykterheten. Vår sjukdom kallas därför ensamhetens sjukdom. Vi finns vi där för dig, vi vet vad du går igenom. Med vårt stöd känner du dig mindre ensam.
 
Vid alla stora helger ordnar vi fester i våran lokal
Du skall inte behöva sitta ensam med flaskan eller andra droger.
 
Varje måndag kl. 18.00 (även om måndag är helgdag) har vi uppladdningsmöten eller punktmöten. På punktmötena diskuterar vi punkterna. T.ex. första punkten som handlar om när jag insåg att jag tappat kontrollen över mitt drickande. På uppladdningsmötena kan du ta upp något som känns angeläget för dig.  Fredagar har vi medlemsmöte kl. 18.00 udda veckor.

gallery/google-plus-logo