Jag kan sluta när jag vill!
 

Jag dricker för att det är gott och för att ha kul. Jag kommer aldrig att bli beroende. Jag har koll. Jag kan sluta precis när jag vill.
 
Har du hört det förut?

Så har alla alkoholister tänkt någon gång. De hade fel - de fastnade i beroendet. Detta kan drabba vem som helst. Om man dricker alkohol i stora mängder under en längre tid utvecklas ett beroende som gör att det blir svårare att kontrollera alkoholkonsumtionen. Det finns inget som tyder på att en viss personlighetstyp skulle löpa större risk att få alkoholproblem än andra. De flesta alkoholister är socialt skötsamma. "A-laget" utgör bara en liten minoritet - toppen av isberget. En alkoholist ser inte ut på ett speciellt sätt, men han eller hon beter sig speciellt. Ofta tål en alkoholist mer alkohol än andra människor. När någon är "en jävel på att tåla sprit" kan det vara ett tecken på att den personen har alkoholproblem. Att man tar sig en återställare, dvs dricker alkohol på morgonen när man är bakfull, kan också vara ett tecken på att man inte kan handskas med alkohol. Minnesluckor ("jag minns ingenting av slutet på kvällen") är nästan alltid ett tecken på alkoholism. Lättväckt alkoholbegär, d v s när man blir törstig av en liten mängd alkohol och måste dricka mycket mer, leder ofta till att man tappar kontrollen. Att dricka i perioder på ett par dagar, en helg eller ett par veckor är ett dåligt tecken. Den som gömmer alkohol i garderoben eller i garaget är definitivt alkoholist. Den som ljuger och smyger har förmodligen också problem. Det är sällan alla dessa tecken visar sig samtidigt. Man kan vara alkoholist utan att hela listan passar in. Ett förenklat sätt att definiera alkoholism är följande: "En alkoholist är en person som upprepade gånger hamnar i plågsamma livssituationer genom sitt drickande och ändå fortsätter att dricka." Alkoholproblem kan behandlas. Och det är bättre ju tidigare man ingriper. I många fall kan man uppnå ett bra resultat, men att bli kvitt sitt alkoholberoende är inget som går av sig själv. Sällskapet Länkarna, en av flera organisationer som hjälper människor med alkoholproblem, har ett talesätt: "Alkoholism är en sjukdom som kan behandlas, men inte botas". Oavsett om det handlar om att behandla eller bota är en sak säker: förebyggande åtgärder är minst lika viktiga som vård och behandling. Det handlar om att vara uppmärksam på sitt förhållande till alkohol.
 
Jag kan sluta precis när jag vill är och förblir en lögn.

gallery/google-plus-logo