Sällskapet Länkarnas Styrelse
Karlstad
 2022
 
Ordförande:
 Lars-Erik Boman
 
Kassör:
 Sven Norlander
 
Sekreterare:
 Jerry Arvidsson
 
Vice Ordförande:
 Göran Bergdahl

Ledamot:
Erla Bender