Vårt sätt att arbeta
 
Har den alkoholsjuke genom eget initiativ eller genom en kamrats hjälp sökt 
kontakt med sällskapet, informeras denne om sjukdomen alkoholism och om 
Sällskapet Länkarnas idéprogram "De 7 punkterna".
Härefter avgör den hjälpsökande själv, utan att ge några löften, om han eller 
hon vill bli fri från sitt spritbegär och göra ett ärligt försök att lösa sitt 
alkoholproblem genom medlemskap i Sällskapet Länkarna.
Genom samvaron med länkkamraterna får den nye medlemmen den hjälp och 
det moraliska stöd, som han eller hon behöver.
Hur kan det nu vara möjligt att vi genom länkgemenskapen kan avhålla oss från 
spriten? Jo, vi talar samma språk, vi kan tala ut med varandra, vi vinner varandras förtroende och vi tror på varandra genom att vi är ärliga.
Med förenade krafter hjälps vi åt, och håller alltid kärleken till medmänniskorna 
för ögonen.
Detta är kärnan i hela vår gemenskap. Vi gläds åt våra gemensamma framgångar och hoppas att de, som ännu inte känner sig till freds, så småningom skall kunna inse att 
de endast med uppriktig vilja till samförstånd och med en sann önskan att hjälpa sin 
nästa, kan tillägna sig tron på länkidén utan vilken vi knappast kan leva ett 
helnyktert och någorlunda harmoniskt liv.
Den inre övertygelsen måste få tid att mogna. Vi visar vår tacksamhet mot vårt 
sällskap genom att hjälpa nya medlemmar. 


Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra